Menu
Your Cart

Garantija

Visai "GYM365" iegādātajai produkcijai, uzņēmums nodrošina divu gadu garantiju. Kā arī nodrošina pēcgarantijas apkalpošanu iegādātajam aprīkojumam. Lūgums saglabāt preces čeku un/vai pavadzīmi, lai garantija būtu spēkā.


Ražotāja garantija nav spēkā, ja:

  • nav ievērota lietošanas instrukcija un pārkāpti ekspluatācijas noteikumi.
  • precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi, kā arī veikts nesankcionēts preces remonts;
  • bojājumi radušies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, ugunsgrēks, zemestrīce un c.) vai nelaimes gadījuma apstākļos;
  • prece ir pātaisīta/pārveidota;
  • bojājumi radušies sprieguma svārstībās elektrotīklā, kas pārsniedz 10% no normas, nestandarta barošanas avotu izmantošana, preces mehāniski;
  • bojājumi, svešķermeņu vai mitruma iekļūšana u.c.;
  • ja nav veikta regulāra servisa apkope;
  • ja iegādātā prece izmantota citiem mērķiem, kuri nav paredzēti lietošanas pamācībā;